Bestyrelsen

Bestyrelsen

Udflytterbørnehaven Høbjerg er en selvejende institution, som har overenskomst med Københavns Kommune.

Høbjerg fungerer kun, så længe forældrene tager ansvar for børnehavens rammer. Der sker i Høbjerg bestyrelse bestående af 6 medlemmer og mindst 2 suppleanter. De fire medlemmer vælges af og blandt forældrene. De resterende to kan vælges blandt forældrene eller uden for forældrekredsen.

I praksis har bestyrelsen siden 1981 bestået udelukkende af forældre, som er valgt for 2 år af gangen. Der afholdes bestyrelsesvalg inden den 1. november hvert år.

Ansvarsfordelingen deles således ifølge Socialministeriet “Vejledning for forældrebestyrelser”:
“Forældrebestyrelserne har både arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar… forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionernes arbejde og anvendelse af en budgetramme for institutionen, samt har indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale.”

“Lederen af den selvejende daginstitution har den administrative og den pædagogiske ledelse af institutionen, og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde over for forældrebestyrelsen.”

Bestyrelsens navne står med i telefonlisten. Bestyrelsen holder ca. 10 ordinære møder om året. Udover bestyrelsen deltager lederen og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsesmøderne er åbne, det vil sige, at alle forældre i princippet kan deltage i bestyrelsesmøderne, med taleret, men uden stemmeret.

Referater fra bestyrelsesmøderne kan findes herunder. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper bestående af forældre og personaler.