Forældrepartnerskab

Forældrepartnerskab

Høbjergs pædagogik kan ikke adskilles fra forældresamarbejdet. Især den del af vores pædagogik, som vi kalder for “gruppeorienteret pædagogik”, er afhængig af forældrenes fulde opbakning.

En stor del af det grundlag som udgør Høbjergs fundament er forældrenes kendskab til og opbakning om vores pædagogik samt, at de er fortrolige med indholdet i “Høbjergs ABC”.

Høbjerg er kendt for sin egenartede pædagogik – en pædagogik der er opstået ud fra årtiers gensidig samarbejde, inspiration og respekt, børn, forældre og pædagoger imellem. Det kræver altså, at man som forældre, tager aktiv del i Høbjerg. Til gengæld kan man forvente et kompetent med- og modspil fra det pædagogiske personale samt, at ens barn får en god og tryg hverdag. De forventninger, vi har til forældrene, kan man som nævnt læse i Høbjergs ABC, men vi skal da lige for den umiddelbare forståelses skyld angive nogle eksempler:

– Vi holder ca. 10 fællesspisningsaftner kaldet “spiseklubber” i løbet af året, hvor forældrene på skift står for madindkøb og madlavning.
– Vi afholder hvert år to forældremøder, en arbejdslørdag, en sensommerfest og en julefest.

På det lidt mere uformelle plan, men mindst lige så vigtigt:
– At alle forældre hjælper med, hvor de kan.
– At alle yder praktisk indsats til vores arrangementer – At alle ytrer sig positivt om andre børn og voksne i børnenes påhør.
– At alle yder en almen menneskelig indsats, hvis børn eller voksne har brug for følelsesmæssig støtte, af den ene eller den anden art. – At alle er åbne med eventuel kritik og ikke brænder inde med den, men henvender sig til den eller dem, som den vedrører.

Ud over at man hermed bidrager til at gøre Høbjerg til et godt sted at være, bliver man også samtidig til et godt forbillede for sine børn (et af de mest effektive opdragelsesmidler – og det er vel ikke til at kimse af).

Vi forventer naturligvis også, at alle forældre bakker op om vedtagne beslutninger og henstillinger, som fx:
– At alle i de enkelte børnegrupper bliver inviteret med til fødselsdage.
– At alle forældre på skift forsyner børnehaven med brød og, at det derfor er vigtigt at man husker sin “brøddag”.

Høbjerg bevarer kun sin egenart og forbliver kun en god børnehave så længe vi har forældre, der alle tager del i partnerskabet.

Vedtægter