Praktisk i hverdagen

Hvad skal man huske på en ganske almindelig hverdag i Høbjerg?

Bussen ankommer 07:45 hvor påstigningen begyndes. Dørene lukker 07:55 og det er ikke muligt at aflevere senere end dette. Alle børn skal have seler på, måske trøstes og der skal kommunikeres med tilsvarene antal forældre i samme tidsrum. Forældrene må ikke gå med op i bussen medmindre der er indkøring
Kom derfor i god tid!

Bussen ankommer igen til Lundsgade ca. 16:00.

I hverdagen foregår kommunikationen gennem app’n Aula. Her sender personalet små opdateringer fra dagen og der bliver givet vigtige beskeder. Det er også her du melder dit barn syg/fri. Det er vigtigt at du har app’n og at forældrene har opdateret sine oplysninger i hver sin app på hver deres telefon. Personalet kan træffes telefonisk på 23 23 78 43.

Hver dag har vi madpakke med. En sund og nærende omgang uden søde sager. Alle børn skal medbringe egen drikkedunk med vand hver dag. Der er køleskab i Høbjerg.

Har dit barn brøddag? Husk da brødbrev og et franskbrød. En liste bliver cirkuleret via mail af den ansvarlige forælder. Husk at opdatere kalender med den nye brødplan. Brødplanen ligger også på aula.

Beskedbogen eller det vi i daglig tale kalder den røde mappe ligger i bussen hver dag. Her kan forældrene skrive hvis barnet hentes af en anden eller hvis der er noget tøj, sko eller andet der skal med hjem. Beskedbogen bruges af personalet hver dag så vi kan råbe børnene op i bussen.

Skiftetøj, overtøj og fodtøj der svarer til sæsonen med tydeligt anført navn i.

Hele året: Underhylder, sokker, undertrøjer

Forår, sommer, efterårs: Et sæt regntøj og et sæt jakke + udebukser eller et termosæt.

Sommer: ekstra sæt let tøj

Vinter: Flyverdragt, ekstra sæt varm tøj, hue, vanter og vandtætte vinterstøvler.

Hvis der ikke er navn i tøjet kommer det i kurven uden navn og efterfølgende bruges det til lånetøj

Tjek vejrudsigten HVER MORGEN og påfør dit barn solcreme ved behov. Personalet påfører ekstra efter frokost, men det er dit ansvar som forælder, at dit barn er smurt ind hjemmefra.

I Høbjerg har vi vores egen fødselsdagssang “Jussebasse” som vi altid synger både i bussen og i Høbjerg for barnet. Man må gerne komme og fejre sit barn og synge med og der må også gerne deles noget ud. Fødselsdagen fejres ca kl 13.30. Husk at aftale med personalet om der skal deles ud på barnets fødselsdag og om I deltager som forældre, da det er vigtigt for os at vide og kan informere barnet om hvad der skal ske.

Høbjergs abc

ADMINISTRATION AF BØRNEHAVEN:
Det er lederens opgave at sørge for børnehavens administration. Spia varetager regnskabsføring, lønudregning mv.

AFHENTNING AF BØRN:
Ved alle former for afhentning af børn, skal “afhenteren” henvende sig til den voksne med den røde bog for at blive krydset af.

Der må af hensyn til “afkrydserens” opmærksomhed, ikke gives beskeder, eller stilles spørgsmål til den voksne med den røde bog, før alle de afhentede børn er krydset af.

I tilfælde af at andre end forældrene afhenter barnet/børnene, skal personalet have besked i forvejen.

Når vi har valgt at opstille denne ultimative regel er det fordi, at det alt for let kan ske, at et barn bliver væk, hvis vi ikke har fuld kontrol med afhentningen. HUSK også at fortælle det til bedsteforældre og andre afhentere (det plejer at være dem der glemmer det).

Når bussen kommer ind om eftermiddagen, så foregår afhentningen primært ved bussen kl. 16. Hvis man ikke har mulighed for at hente ved bussen, kommer børnene med ned i opsamleren som lukker kl. 17.

Afkrydseren står ved bus døren og krydser alle de afhentede børn af.

Hvis man ønsker en snak med personalet, kan man gå med ned i opsamleren eller trække os til side efter at alle børn er kommet ud af bussen.

Der må ikke parkeres barnevogne, klapvogne og cykler i “slusen”.

Det er vigtigt for os at vi sammen overholder disse regler for at undgå unødvendige bekymringer og eftersøgninger for forældre såvel som for personalet.

AFHENTNING AF BØRN I BØRNEHAVEN I VEDBÆK:
Hvis i henter jeres barn direkte oppe i børnehaven i Vedbæk, så skal i som forældre være særligt opmærksomme på at jeres barn bliver krydset ud i den røde mappe.

AFLEVERING AF BØRN VED BUSSEN:
Aflevering starter 7.45 og med afgang kl. 8.00 SHARP. Det er af største vigtighed, at alle børn er afleveret og inde i bussen senest kl. 7.55, da vi skal have tid til også at hjælpe dit barn med at finde en plads i bussen.

Når børnene afleveres, sker det ved bussen og ikke i bussen, da det er til stor gene for børn, der skal finde en plads. Hvis dit barn er ked af det, når I kommer til bussen, er der voksne til at hjælpe, trøste og sidde ved siden af. At se sit barn græde, når bussen kører – gør ondt. I er altid velkomne til at ringe op til os – for at høre om jeres barn er blevet glad igen.

Hvis bussen undtagelsesvis er forsinket skal aflevere barnet i opsamleren. For at undgå for meget trængsel i opsamleren, skal gå når kl. er 8.00, så tager vi over.

AFLEVERING AF BØRN I VEDBÆK:
Hvis i afleverer jeres barn direkte oppe i børnehaven i Vedbæk, så skal i som forældre være særligt opmærksomme på at jeres barn bliver krydset ind i den røde mappe.

ANSÆTTELSER:
Bestyrelsen ansætter lederen. Personalet ansætter nyt personale i samråd med bestyrelsen.

ARBEJDSLØRDAGE:
Arbejdslørdage afholdes 1 gang om året. Det er en pædagogisk foranstaltning for os alle – med sigte på en samarbejdsform, der ikke ligner den daglige. Arbejdet er altså ikke det væsentligste, men vi ser gerne, at vi i fællesskab får sved på panden, inden vi tager os en god arbejdsfrokost.

Arbejdslørdagen som afholdes i foråret er samtidig en afskedsfest for de børn, der skal forlade Høbjerg, Afskedsceremonien er bygget op omkring primærpædagogens afskedstale til hvert enkelt barn.

BESTYRELSEN
Udflytterbørnehaven Høbjerg er en selvejende institution, som har overenskomst med Københavns Kommune. Den bestyres af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og mindst 2 suppleanter. De fire medlemmer vælges af og blandt forældrene. De resterende to kan vælges blandt forældrene eller uden for forældrekredsen.

I praksis har bestyrelsen siden 1981 bestået udelukkende af forældre, som er valgt for 2 år af gangen. Der afholdes bestyrelsesvalg inden den 1. november hvert år.

Vi skal fra Socialministeriets: ‘Vejledning for forældrebestyrelser’, citere følgende, idet vi understreger at det er en vejledning: “De har
(forældrebestyrelserne) således både arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar…” “… forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionernes arbejde og anvendelse af en budgetramme for institutionen, samt har
indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale.”

“Lederen af den selvejende daginstitution har den administrative og den pædagogiske ledelse af institutionen, og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde overfor forældrebestyrelsen.”

Bestyrelsen holder ca. 10 ordinære møder om året. Udover bestyrelsen deltager lederen og en medarbejderrepræsentant. Bestyrelsesmøderne er åbne, det vil sige alle forældre kan deltage i bestyrelsesmøderne, med taleret, men uden stemmeret.

Referater fra bestyrelsesmøderne sættes på hjemmesiden, af den hjemmeside ansvarlige. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper bestående af forældre og personaler.

BESKEDBOG
Forældre skal til hverdag skrive praktiske beskeder i den røde afkrydsningsbog. Fx. glemt tøj, fridage, hvis andre henter barnet m.v. (mundtlige beskeder bliver ofte glemt, da de oftest afleveres i en situation, hvor personalet er starkt optaget af direkte omsorgsarbejde). Den røde afkrydsningsbog ligger ved forruden i bussen.

Personalet må kun “udlevere børn” til andre end barnets forældre, hvis der på forhånd er lavet en aftale og noteret i den røde mappe, på KBH barn eller på sms.

BESØG HOS HINANDEN
Børnene udtrykker ofte et ønske om, at besøge hinanden derhjemme. Vi ser med stor velvilje på sådanne ønsker og håber at I også gør det. På Høbjergsk hedder det i øvrigt: “Skal vi spørge?” eller i daglig tale: “Spørge??” Når først børnene har lært hvad det vil sige at spørge kan det blive meget populært.

Det kan derfor være en god idé, at forældrene allerede om morgenen fortæller børnene, hvis de ikke kan spørge. Denne fremgangsmåde kan være med til at afværge nederlag og konflikter (se også under beskedbog).

Børnene kan få skrevet en spørgeaftale i en såkaldt spørgebog. Idéen med bogen er, at børnene skal føle et ansvar for de spørgeaftaler de selv indgår. Bogen forefindes i køkkenet. De børn, der vil spørge, bliver skrevet ind i bogen og skriver så under på aftalen. Aftalen kan, hvis der er enighed, ophæves i løbet af dagen.

BESØG I BØRNEHAVEN
I er altid velkomne til at tage med op i børnehaven med bussen fra opsamleren, eller selv komme derop. Men hvis I gerne vil have en snak med én af de voksne, er det en god idé at aftale det på forhånd, så vi kan planlægge en forældresamtale.

BLEBØRN
Vores standardråd til blebørns forældre er: Benyt ferie eller lignende til at tage bleen fra barnet. De to til tre ugers besvær der følger af dette er rigeligt anstrengelserne værd.

BRANDØVELSE/SLIK- KONKURRENCE
Brandøvelserne bliver afviklet to gange om året i ugen efter p-dagene i marts og oktober.
Brandøvelserne hedder slikkonkurrence. Grunden til at brandøvelserne ikke bliver kaldt ved navns nævnelse, er at børn der deltager i brandøvelser kan blive meget skræmte hvis man kalder øvelserne for brandøvelser. I forbindelse med brandøvelserne i bussen går slikkonkurrencen ud på at:
Ved bussens ankomst til børnehaven bliver begge dørene åbnet og den pædagog der sidder forrest i bussen råber “slikkonkurrence – alle børnene skal mødes ved muren” På turen op til Sandbjerg har børnene forinden fået at vide:

 • At de skal løbe ud af bussen på under 2 minutter, fordi de så har vundet slikkonkurrencen og dermed kan få tildelt to stykker slik i præmie efter eget valg
 • At de skal efterlade deres ting inkl. rygsække i bussen
 • At de voksne sørger for at få alle deres ting med.
 • At det gælder om at alle kommer ud af bussen i en fart uden at falde eller blive skubbet til, så at man derfor skal passe på hinanden, selvom det skal gå stærkt

Når alle børnene står ved muren får de udleveret to stykker slik.

BUSKØRSEL
Vi kører i bus ca. 2 x 30 minutter hver dag.
Under buskørslen er det de voksnes ansvar, at sørge for at børnene sidder sikkert og roligt og er spændt fast.

DAGSPLAN
Et dagsforløb i Høbjerg ser normalt, nogenlunde ud som nedenstående:

Kl. 7.00-7.45
Opsamling af børn på opsamlingsstedet (Dvs. stille og rolig morgenhygge og børneorganiseret leg).

KI. 7.45-7.55
Opfyldning af bus

KI. 7.55-8.00
Personalet tæller børn og tjekker sikkerhed. Vi vinker farvel J

Kl. 8.00-8.35
Buskørsel: København – Vedbæk

Kl. 8.35 – 8.50
Klargøring af morgenmad

KI. 8.50-9.20
Morgenmadssamvær og brødbrev læses.

Kl. 9.20-10.20
Børneorganiseret leg. De voksne forbereder sig, holder møder, iagttager børn, ordner administration, tørrer bagdele, trøster, hygger og besvarer telefonopkald

Kl. 10.20-10.30
Evt. kollektiv oprydning indendørs (hvis det er påkrævet af hensyn til de efterfølgende voksenstyrede aktiviteter) Kl. 10.30-11.20
Voksenstyrede aktiviteter (På planlagte dage)

Kl. 11.20-11.30 Køkkenhold, oprydning og håndvask

Kl. 11.30-12.15
Spisning og hyggeligt samvær

Kl. 12.30-13.00 Afrydning af borde, højtlæsning og stilletid

Kl.12.30-13.45
Børneorganiseret leg. Personalet holder pauser, trøster, hygger, leger og ordner køkken

Kl. 13.45-14.15
Kollektiv oprydning indendørs (tidspunktet er afhængig af vejrsituationen)

Kl. 14.15-15.30
Børneorganiseret leg udendørs og frugtspisning. De voksne rydder voksenting op og gør klar til rengøringen m.v.

Kl. 15.30-16.00
Buskørsel

Kl. 16.00-16.15
Afhentning og afkrydsning af børn ved bussen. Korte beskeder til forældre.

Kl. 16.15-17.00
Børneorganiseret leg, højtlæsning, forældresnak, eller bestilte forældresamtaler på opsamlingsstedet.

EGET LEGETØJ
Eget legetøj må til enhver tid gerne medbringes i børnehaven (undtagen under COVID-19). Men børnene skal gøres opmærksom på at ALLE gerne må låne det. Udlåneren har dog en fortrydelsesret, og har lov til at gemme legetøjet væk, indtil vi skal hjem.

Vi opfordrer til at jeres barn max har 1 stk. legetøj med. Sovedyr og lign. stærkt personlige ejendele, bliver ikke betragtet som legetøj. Dog har vi erfaring med at sovedyr nogle gange bliver glemt i børnehaven, med utrøstelige børn til følge ved sovetid!

Børnehaven påtager sig ikke noget ansvar for bortkommet eller ødelagt legetøj – udover et moralsk ansvar, selvfølgelig.

FLÅTER (OFTE FEJLAGTIGT KALDET TÆGER)
Vi har en del flåter i området omkring børnehaven. Som I sikkert ved kan flåterne smitte med to sygdomme; Borelia og TBE. Derfor råder vi forældrene til at kigge deres børn efter for flåter hver dag ved sengetid. Man skal kigge efter alle steder, inklusiv navle, numse og sprækker. Selvom flåterne er mest aktive i sommerhalvåret, kan de også i frostfri perioder optræde i et mindre antal om vinteren. Så det er sådan set en helårsbeskæftigelse at kigge børnene efter for flåter.

Som en slags eksperter råder vi jer endvidere til at anskaffe jer den bedste flåtetang på markedet: “O’tom”, en plastikdims som er formet som et lille brækjern. De fleste andre er enten ubrugelige eller vanskelige at manøvrere med. “O’tom” kan købes på internettet eller på apoteket.

FORANDRINGER I HJEMMET
Forandringer i hjemmet, som fx sygdom i familien, skilsmisse, ny sambo vil det være absolut påkrævet, at vi får besked af jer, af hensyn til vores kontakt med/forståelse af jeres børn.

Vi vil også gerne have besked ved fx børnenes sygdom, ferie og fravær i øvrigt. Husk også at meddele adresseforandringer, ny arbejdstelefon m.m.

Husk altid at opdatere på KBH-barn, da det er her vi indhenter kontakt informationer.

FORSIKRING AF BØRN
Børnehaven har ingen ulykkesforsikring for børnene så, hvis I ikke allerede har tegnet en fritids-ulykkesforsikring med tandskadedækning, anbefaler vi Jer at tegne en sådan.

FORÆLDREDELTAGELSE PÅ TURE
Forældre er altid velkomne til at deltage på ture, det er til fornøjelse og hjælp for børn og pædagoger. Vi vil gerne slå fast, at I deltager som en ekstra hjælpende forældrehånd, og ikke som pædagoger. Dvs. at der altid skal være 2 ansatte fra børnehaven på arrangerede ture.

FORÆLDREMØDER
GRUPPEFORÆLDREMØDER
Bestyrelsen indkalder nye forældre til et fyraftensmøde i opsamleren hvor bestyrelsen og en fra personalet introducerer Høbjergs ABC.

På de følgende gruppeforældremøder vil pædagogerne gennemgå gruppens trivsel og pædagogiske fokuspunkter.

Vi anser vi en relativ åben debat omkring børnene for nødvendig, hvis forældrene skal have en reel indsigt i børnegruppens liv. En sådan indsigt kan fx gøre, at vi kan stå sammen omkring fælles problemer, eller fælles tiltag i forhold til børnegruppen.

STORE FORÆLDREMØDER

Et stort forældremøde vil sige, at alle forældre i børnehaven deltager. Der afholdes mindst et stort forældremøde om året. Det sker i forbindelse med det årlige bestyrelsesvalg (inden d. 1. november).

På dette, og andre store forældremøder, kan der bl.a. diskuteres årsplan og vigtige vedtagelser af principiel eller praktisk karakter, herunder fokuspunkter, ligesom der kan være almene pædagogiske diskussionsemner på dagsordenen.

FORÆLDREPARTNERSKAB
Høbjergs pædagogik kan ikke adskilles fra forældresamarbejdet. Især den del af vores pædagogik, som vi kalder for “gruppeorienteret pædagogik”, er afhængig af forældrenes fulde opbakning.

En stor del af det grundlag som udgør Høbjergs fundament er forældrenes kendskab til og opbakning om vores pædagogik samt, at de er fortrolige med indholdet i “Høbjergs ABC”.

Høbjerg er kendt for sin egenartede pædagogik – en pædagogik der er opstået ud fra årtiers gensidig samarbejde, inspiration og respekt, børn, forældre og pædagoger imellem.

Det kræver altså, at man som forældre, tager aktivt del i Høbjerg. Til gengæld kan man forvente et kompetent med- og modspil fra det pædagogiske personale samt, at ens barn får en god og tryg hverdag.

De forventninger, vi har til forældrene, kan man som nævnt læse i Høbjergs ABC, men vi skal da lige for den umiddelbare forståelses skyld angive nogle eksempler:

 • Vi holder ca. 10 fællesspisningsaftner kaldet “spiseklubber” i løbet af året, hvor forældrene på skift står for madindkøb og madlavning.
 • Vi afholder hvert år to forældremøder, en arbejdslørdag, en sensommerfest og en julefest.

På det lidt mere uformelle plan, men mindst lige så vigtigt:

 • At alle forældre hjælper med, hvor de kan.
 • At alle yder praktisk indsats til vores arrangementer
 • At alle ytrer sig positivt om andre børn og voksne i børnenes påhør. – At alle yder en almen menneskelig indsats, hvis børn eller voksne har brug for følelsesmæssig støtte, af den ene eller den anden art.
 • At alle er åbne med eventuel kritik og ikke brænder inde med den, men henvender sig til den eller dem, som den vedrører.

Ud over at man hermed bidrager til at gøre Høbjerg til et godt sted at være, bliver man også samtidig til et godt forbillede for sine børn (et af de mest effektive opdragelsesmidler – og det er vel ikke til at kimse af).

Vi forventer naturligvis også, at alle forældre bakker op om vedtagne beslutninger og henstillinger, som fx:

 • At alle i de enkelte børnegrupper bliver inviteret med til fødselsdage.
 • At alle forældre på skift forsyner børnehaven med brød og, at det derfor er vigtigt at man husker sin “brøddag”.

Høbjerg bevarer kun sin egenart og forbliver kun en god børnehave så længe vi har forældre, der alle tager del i partnerskabet.

FORÆLDRESAMTALER
Der afholdes forældresamtaler i henhold til årskalenderen. (Se årskalenderen)

Her vil mindst én pædagog, der er tilknyttet Jeres barn deltage. Herudover tilbyder vi samtaler efter behov.

Pædagogerne fastsætter dato for forældresamtalerne, og er man forhindret er vi til at snakke med.

FRI FOR MOBBERI
Som en del af Høbjergs pædagogik har vi indført ‘Fri for mobberi’ som er en del af Maryfondens arbejde i kampen mod mobning. Det er ligeledes et redskab som skal bruges som tidlig indsats. Vi har ‘Fri for mobberi’ aktiviteter hver 2. mandag hvor vi sammen laver en fælles aktivitet inspireret af fri for mobberi og herefter har en snak via dialogkort eller en historie om dagens ’emneord’. Det er ligeledes at I forældre bakker op omkring Fri for mobberi og at I viser jer som rollemodeller for jeres børn.

FØDSELSDAGE
Fødselsdagsfesten afholdes sammen med børnegruppen i børnehaven. Der aftales med de ansatte, hvordan den skal forløbe. Høbjerg har sin helt egen fødselsdagssang.

Der henvises i øvrigt til kostpolitikken.

GAMLE BØRN
Gamle børn og søskende er velkomne til at besøge børnehaven, efter aftale med pædagogerne. Vi synes det er hyggeligt at have besøg, og vi har erfaring for at børnene nyder at besøge deres gamle børnehave.

Mandag i efterårsferien (uge 42) inviterer vi de børn, der er gået ud om sommeren til Maries Pølsegilde. De “gamle” børn fortæller om livet i skolen og om, hvor svært det er at undvære sin gamle børnehave. Og vi hygger os og spiser pølser sammen ad libitum.

GRUPPERNE
I Høbjerg er der 36 børn, som er fordelt på 3 aldersopdelte grupper.

Bestyrelsen har i samråd med personalet truffet beslutning om at gruppestørrelserne er på 3 grupper af 12 børn i hver. Fravigelser herfra kan højst udløse en gruppestørrelse på 13.

Til hver gruppe er der tilknyttet 2 voksne. Kun én pædagog er primærpædagog.
Personale i grupperne:
Gruppe Rød: Medhælper Søren (Uddannet pædagog maj 2023) og Medhjælper Sara
Gruppe Gul: Pædagog Cecilie og Medhjælper Anette
Gruppe Blå: Pædagog Frederik og Lederen


Leder Kristina indgår i alle grupper efter behov.

Princippet om aldersopdelte grupper er absolut grundlæggende for vores pædagogik, som jo bl.a. går ud på at udfordre børnene i forhold til deres alder.

Den årlige gruppeinddeling giver således stort set sig selv. Aldersopdelingen kan dog fraviges i tilfælde, hvor vi skønner at et barn modenhedsmæssigt og/eller socialt passer bedre ind i en anden gruppe end den der er mest alderssvarende.

Hvert år omkring slutningen af sommerferien skal personalet tage stilling til gruppeskift for nogle af børnene. Gruppeskiftene er uomgængelige, hvis vi skal opretholde de to ovennævnte principper om henholdsvis gruppestørrelse og om aldersopdeling.

Årsagen til at vi er nødt til at lave en omrokering, er dels at det sjældent sker, at en hel gruppe går ud af børnehaven på én gang, dels at vi hvert år får de såkaldte “overflytterbørn” – dvs. børn der er mere end 3 år som overflyttes fra andre institutioner.

Vi har erfaring for, at nogle forældre bliver bekymrede for et sådant gruppeskift, først og fremmest med tanke på at venskabelige forbindelser kan blive brudt, når to venner ikke længere går i samme gruppe. Omvendt har vi også erfaring for, at børnene aldrig reagerer tilsvarende og at venskaber også med voksne) godt kan overleve, at man går i hver sin gruppe.

Gruppeopdelingen er jo først og fremmest effektiv i de perioder hvor der foregår aktiviteter i de aldersopdelte grupper dvs. tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. ca. 10.30 – 11.30, samt til frokosten/historielæsning, hvilket jo er en meget lille del af børnenes samlede tid i børnehaven.

Personalet orienterer bestyrelsen om en evt. gruppedeling, når alle nye børn er meldt ind.

Grupperne er på skift funktionsopdelte i Skovgruppen, Køkkengruppen og Staldgruppen. Dette er skiftende og der afprøves i øvrigt nye tiltag omkring dette.

HÅNDVASK OG HYGIEJNE
I det daglige forsøger vi at lære børnene at være hygiejniske. Men da det ikke altid alene slår til, afholder vi håndvaske-kampagne i marts og oktober måned, hvor Dr. Håndvask kommer på besøg og lærer børnene at vaske hænder. Efterfølgende kontrollerer Dr. Håndvask, at de gør det. Til lejligheden har vi lavet en håndvaskesang.

INDKØRING AF NYE FORÆLDRE OG BØRN
Den første tid i børnehaven byder på mange nye indtryk og spørgsmål. Vi har derfor en indkøringsplan, som bl.a. tjener til den daglige kontakt mellem personale og forældre i den første tid.

Indkøringsplanen indeholder følgende:

 • Hvilke navngivne pædagoger der er ansvarlig for kontakten til barnet og forældrene de første 2 uger.
 • I august afholder bestyrelsen og personalet informationsmøde for nye forældre, hvor børnehaven også er vært ved den første spiseklub. – Inden udgangen af september skal der afholdes en
  forældre/pædagogsnak i opsamleren, hvor forældrene og pædagogen gensidigt kan informere om, hvordan den første tids indkøring er forløbet.

Du kan trygt henvende dig til dine pædagoger og fortælle hvis der er noget du ikke forstår/ikke er enig i, eller hvis du synes der er noget der mangler, eller noget der bør gøres anderledes. På den måde kan du også få indflydelse på vores pædagogiske virke, og vores dertil hørende institutionsplan.

KAMMERATLIGHEDSDAGE
To gange om året afholder vi kammeratligheds dage, hvor vi med udgangspunkt i børnenes egne udsagn sætter fokus på, hvordan man opfører sig hvis man er en god kammerat. Vi afprøver forskellige metoder og indfaldsvinkler til tematikken og slutter med, sammen med børnene, at skrive/tegne nogle plakater der sammenfatter kammeratlighedsdagens konklusioner.

KBH – BARN
Kbh-barn er København Kommunes informationsplatform, og dette SKAL vi bruge i vores kommunikation med jer forældre. Det er også her vi kan finde oplysninger på jer, så det er VIGTIGT, at I sørger for at alle de nødvendige oplysninger på jer, er nedskrevet her, og at I husker at rette til, hvis der er ændringer.

Det er også på KBH – barn, der bliver beskrevet aktiviteter i huset og andre informationer, der måtte forekomme.

Skift indhold

MAD – MÅLTIDERNE  

MORGENMADEN er et tilbud til alle børn. Morgenmaden består af forældreleveret brød med tilbehør. Der samtales, synges og spilles (ofte) i forbindelse med morgenmaden.  

FROKOST består af børnenes egne medbragte madpakker.  

Der samtales og hygges i forbindelse med frokosten. 

MELLEMMÅLTID – Børnene har mulighed for at få knækbrød, gulerod og lign. som mellemmåltid. 

FRUGT består af økologisk frugt og grøntsager fra Årstiderne. Frugten serveres om eftermiddagen. Som regel i samme tidsrum som den børneorganiserede leg. Det er en forældrebetalt frugtordning.  

KOSTPOLITIK 

Høbjergs bestyrelse har udformet kostpolitikken. Baggrunden herfor er et ønske om at skabe sunde opvækstvilkår for vores børn. 

For at kostpolitikken kan slå igennem er det vigtig, at også bedsteforældre bliver orienteret om nedenstående forhold; 

Søde sager 

Høbjerg er en slik- og sodavands fri børnehave (der er visse undtagelser i forbindelse med brandøvelse, julestue, fastelavn og de nedenfor nævnte begivenheder). 

Vi skal selvfølgelig stadigt have det sjovt og festligt ved vigtige begivenheder som fødselsdage, hvor det er ok med slik på en kagemand eller i forbindelse med en skattejagt, arbejdsweekender, sensommerfester, kunstudstillinger og afskedsfester.  

Men i stedet for slik og sodavand tilbyder vi lejlighedsvis børnene: 

Is (mest en varm sommerdag) – Kage (vi har nogle megakammeratlige børn og forældre der kan finde på at forkæle os alle) – Saftevand (det hænder vi har lyst til lidt lækkert saft, især når vi selv har lavet det) – Popcorn (ja, nu har vi jo fået en popcornmaskine, ikk` J)

BRØD 

Forældrene forsyner på skift hver dag gruppen og børnehaven med økologisk brød. Det barn som har brøddag/brød med, har særlige rettigheder den pågældende dag. Fx retten til at sige: “Værsgo at spise”, retten til at vælge en bog til højtlæsning, retten til at vælge en sang m.v.

Forældrene skal vedlægge et brødbrev til børnegruppen fra barnet. I brødbrevet kan der stå hvad som helst. Fx rim, tegninger, små historier eller hvad fantasien byder på. 

For børnene er det en særdeles vigtig tilbagevendende begivenhed at have brød med. Man er noget særligt, man har privilegier, man har noget med, som man giver videre til de andre børn og voksne.  

Mange af de børn, der har brød med fortæller det som det første om morgenen til de andre børn og til de voksne, netop fordi det er så væsentligt for dem. Det er derfor selvsagt overordentligt vigtigt at forældrene husker deres brøddag.  

En forælder påtager sig det ansvar at lave et skema, hvor man kan aflæse, hvornår man skal have brød med. Det er et bestyrelsesansvar at finde en forælder, der vil påtage sig at løse opgaven. 

MADPAKKER

Vi, voksne og børn, i Høbjerg er rigtige aktive, da vi vægter bevægelse og natur højt. Dette indebærer, at vi har brug for sund og nærende kost i løbet af dagen. Derfor er vores politik, at madpakkerne IKKE indeholder juice, müslibar, yoghurt med højt sukkerindhold, ting med chokolade og hvad den sunde fornuft ellers fortæller.

MEDICINGIVNING I BØRNEHAVEN 

Pædagogerne må ikke give lægeordineret medicin. Hvis børnene fx får ordineret penicillin, så sørg for at de af lægen, bliver ordineret på en sådan måde, at de ikke skal have det i børnehaven, men fx i hjemmet – morgen og aften. Ved kronisk sygdom laves der aftale med Leder og personale.

I ganske særlige tilfælde, så kontakt os.

MAKRO/MINI KOLONI

Der eksisterer 2 former for koloni i Høbjerg: 

Personalet i mellem og storgruppen arrangerer en overnatning i børnehaven. Børnehaven betaler alle udgifter. Efter aftale kan forældrene også lave lidt mad, vi kan få med, da vi dermed kan dedikere tiden med børnene i stedet for at bruge tid på madlavning. Pædagogerne arrangerer og deltager. Personalet i lillegruppen arrangerer makrokoloni. Dette er en dag, hvor gruppen bliver i Høbjerg og spiser aftensmad, hvorefter forældrene kommer ca. kl 18.30 med dessert og hygger inden man kører hjem kl 20.

MINIMUMSPASNING 

Bestyrelsen har i samråd med forældre og personale vedtaget en minimumspasning af børnene. Vedtagelsen lyder som følger: 

 • Der skal altid være én fastansat pædagog på arbejde
 • Hvis der er 21 børn og herunder, skal der altid være 2 på arbejde
 • Hvis der er over 21 børn skal der altid være 3 på arbejde

MOBILTELEFONER 

Åbne mobiltelefoner er ikke tilladt hverken i børnehaven eller på opsamlingsstedet. Vi kræver nærvær af både børnene og os selv. Det betyder bl.a. at børnene ikke skal afhentes af en mobilsnakkende forælder i en situation, hvor de ofte har glædet sig til nærkontakten med far eller mor. Så snak færdig udenfor, så du er nærværende, når du træder ind.

NORMERING 

Høbjerg er normeret til 35 børn. Men har pt. 2-3 børn i fast overbelægning. (Se også Personalets arbejdstider). 

OPSAMLING
Pædagogikken på opsamlingsstedet – både om morgenen og om eftermiddagen – går ud på, at man hygger sig, så stille og roligt som muligt. Børn, der ikke er afhentet kl. 17.00, har det ikke godt. Pædagoger, der skulle have været hos deres egen familie, har det heller ikke godt. Derfor: Husk at overholde børnehavens lukketid, som er kl. 17.00. Alle forældre hjælper og minder børnene om oprydning før man forlader opsamleren.

Legepladsen er i øvrigt ikke tilhørende Høbjerg og må derfor ikke bruges, når de andre institutioner har åbent.

ORDLISTE
Fæller er en fællestallerken, hvorpå man kan lægge de madder m.v. som man ikke selv kan spise, men som andre måske kan spise (undtagen under COVID-19).

Kammeratlig betyder, flink, rar, venlig, social – eller kort sagt: Kammeratlig.

Ukammeratlig: Se ordet kammeratlig og sæt et benægtende -u foran.

Syyyyyyynd (udtales med langt øøøøø): Er en forkortelse, der udtrykker at man synes, at det er synd for en eller anden, samt at man gerne vil trøste.

Trøster eller trøstekiks er en kiks der i ganske specielle situationer gives til et barn der har slået sig ”helt” forfærdeligt.

Sidde-spørge betyder: Skal vi sidde ved siden af hinanden i bussen, skal vi spørge om vi kan lege sammen, når vi kommer hjem. Se under besøg hos hinanden.

Børnehaven betyder børnehaven i Sandbjerg.
Hvis I fx fortæller barnet, at det ”bliver hentet af bedstemor i børnehaven”, betyder det at det bliver hentet i Sandbjerg ikke i opsamleren.

Opsamleren er opsamlingsstedet i Lundsgade (se ovenfor).

PERSONALET:  

Leder:          Kristina 

37 timer (½ tid ledelse + ½ tid børn) 

Pædagog:  Frederik          

35 timer 

Medhjælper: Sara  

 30 timer

Pædagog:    Cecilie

37 timer

Medhjælper: Søren    

35 timer 

Medhjælper: Anette

35 timer

 

Lederen er tilknyttet alle 3 børnegrupper, og deltager i et vist omfang i de arrangementer der er. Har forældrene ønske om at lederen deltager i forældresamtaler, kan dette naturligvis også altid lade sig gøre. 

PÆDAGOGIKKEN 

Pædagogikken kan karakteriseres som en tostrenget pædagogik der, dels sigter mod at give børnene en alsidig udvikling der tager udgangspunkt i det enkelte barns evner, muligheder og lyster, dels forholder sig til den kendsgerning, at hvert enkelt barn er en del af en gruppe og derfor, bl.a. gennem vores gruppepædagogik skal lære at begå sig i en gruppe. I øvrigt henviser vi til vores årskalender. 

PÆDAGOGISK DAG

To gange om året har vi lukket, da vi holder pædagogisk dag. Her planlægger personalet pædagogik, årets aktiviteter osv. Dette er for at udvikle personalet for at skabe et godt børneliv. Vær opmærksom på disse dage, da der ikke forekommer sampasning.

RYGEPOLITIK
Der må aldrig ryges i hverken opsamlingsstedet eller i børnehaven. Heller ikke når opsamlingsstedet er udlånt til private formål.

SENSOMMERFEST 

Den første fredag i september, afholder vi sensommerfest i børnehaven. Vi laver fælles grillfest og hvad festudvalget ellers måtte finde på. 

SOLBESKYTTELSE 

Det er forældrenes ansvar at smøre børnene godt ind over hele kroppen i en effektiv solcreme på solrige dage. 

På solrige dage smører personalet alle børn ind mindst 1 gang om dagen. 

SORG OG KRISEPLAN  

Børnehaven har en sorg og kriseplan. 

SPISEKLUB 

Spiseklub er et udtryk der bruges om fællesspisning af aftensmad på opsamlingsstedet. 

Der afholdes spiseklub gruppevis. Forældrene arrangerer, og personalet inviteres. Forældrene, mindst 2 pr. gang, laver maden klar til kl. 17.00, i opsamleren og så hygger vi os indtil kl. 19.00. Man kan ikke forvente fast deltagelse af personalet. Det er VIGTIGT at fastslå, at under spiseklubber er personalet ikke på arbejde, og dermed ikke ansvarlig for børnene. Det er forældrene. Det er også forældrenes ansvar at der ryddes op og gøres pænt til dem der kommer næste morgen.

SPROGVURDERING 

Vi arbejder med både 3 og 5 års sprogvurderinger. Det skal tilføjes at vi altid i dagligdagen observerer på samtlige børns sprog og at vi henvender os til P.P.R. (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning), hvis vi oplever, at der er sprogproblemer. Henvendelser vil typisk være med henblik på at kontakte en talepædagog. 

STILLETID

Vi har stilletid efter frokost ca. kl. 12. Den mindste gruppe går altid ind og slapper lidt af, og nogen falder også i søvn. Mellem – og storgruppen får tilbudt stilletid, men må selv mærke efter om de har lyst.

Vi hører mindfulness musik, små historier og får måske lidt fodmassage af de voksne.

Dem der falder i søvn vækkes omkring kl 13.30 så de kan være med til frugt.

SYGE BØRN 

Ved smitsomme sygdomme, som fx børnesår, skoldkopper, kighoste m.m. vil der blive udsendt info på aula, eller henvist til en hjemmeside om den pågældende sygdom. Informationen vil beskrive, hvordan den pågældende sygdom smitter, hvor lang inkubationstiden er samt hvornår barnet igen må komme i institution.  

Da vi af erfaring ved at de enkelte læger fortolker reglerne forskelligt, skal det her præciseres: Personalets instrukser om, hvornår børnene må komme i børnehave igen, skal følges. 

Er I utilfredse med personalets anvisninger kan I kontakte lederen, som efterfølgende vil kontakte embedslægen. 

Ved sygdom som opstår hos barnet i børnehaven, er det vigtigt, at man som forældre har mulighed for at hente sit barn i Vedbæk. Det er de vilkår der gælder, når man vælger udflytterbørnehave. Er et barn sygt skal personalet have mulighed for at bede forældre om afhentning hurtigst muligt.

Ved alle sygsomme må børn komme i institution efter en feberfri dag eller hvis barnet har været symptomfri i 48 timer.

TELEFONTIDER 

Telefonen er skyld i megen tabt pædagogtid, der kunne have været brugt til uforstyrret samvær med jeres børn. Det vil sige; ring kun i telefontiden eller allerhelst send en SMS, når der opstår behov for det.  

Og husk at små beskeder om fx glemt tøj og afhentning af bedstemor, skal skrives i den røde beskedmappe, sådan at telefonen ikke bliver misbrugt til den slags. 

I er altid velkomne til at ringe til børnehavens leder, hvis der er noget I ønsker at drøfte med hende af privat og uopsættelig karakter.

TØJ 

Navn i al tøj og fodtøj, madkasser/drikkedunke, legetøj mm.  

Vi forventer, når børnene starter i Høbjerg, at de så vidt muligt kan klare af -og påklædning selv. Herefter vil vi i samarbejde med familien gøre børnene selvhjulpne inden de afslutter tiden i Høbjerg.

Når man går i udflytterbørnehave, prioriteres store dele af dagen udenfor. Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj med alt efter vejret. I vinterhalvåret er det en god ide at prioritere flere lag, gerne uld, flere huer, flere vanter, da dette er noget af det børnene mister tit. I forår/efterår har vi god erfaring med foret gummistøvler og regntøj. Sommerhalvåret leger vi en del med vand og derfor er ekstra tøj rigtig vigtigt.

EKSTRA TØJ:

Vi anbefaler, at børnene altid har ekstra skiftetøj (underbukser, bukser, strømper, t-shirts, trøje/varm trøje) Husk at få tjekket ekstratøjet en gang imellem, af hvad de har og om størrelserne er de rigtige.

NAVN I TØJET:

Der SKAL navn i tøjet (god hjemmeside: www.navnelapper.dk) da det ellers er meget svært at holde styr på 36 børns mange sæt tøj. Derfor kan man heller ikke forvente at få tøjet med hjem, når der ikke er navn i.

Det er forbudt at give børnene halstørklæder og halskæder o.l. på, på grund af kvælningsfare fx ved klatring.  

Vi opfordrer jer til at lade børnene have et sæt gummistøvler stående i børnehaven, da det ellers, især i våde perioder, vil være umuligt for dem at opholde sig udendørs.  

Børnene skal have indesko liggende i børnehaven. 

Børn, der har tilbøjelighed til små og store “uheld” skal have skiftetøj med i børnehaven (især undertøj, strømper og strømpebukser). 

Uventede uheld kan forekomme, derfor har vi et begrænset udvalg af skiftetøj liggende. Husk at aflevere lånt skiftetøj tilbage. Du kan nemt kende det… det er ret forvasket og mærket med tydeligt “BH”. 

Og husk så for resten lige på at snørestøvler, trøjer der skal knappes og anorakker så godt som aldrig har givet deres bidrag til at børn er blevet mere selvhjulpne med hensyn til påklædning. 

Det er forældrenes ansvar at lære børnene at binde snørebånd inden de starter i børnehaveklassen. 

Og husk tøj til alt slags vejr, da vi er ude mange timer om dagen.

Et sæt termotøj, regnsæt/regndragt (gerne to stk.), flyverdragt, uld undertøj. Alt sammen skal kunne tåle vand, så vælg gerne noget med en god imprægnering.

UDLÅN AF OPSAMLEREN 

Det er muligt for jer at låne opsamlingsstedet.  

Hvis I ønsker at låne opsamleren, skal I ringe/mail til lederen. 

De vigtigste regler der er for udlån er:  

At der skal være voksne til stede hele tiden, at I skal rydde op efter jer og fjerne tomme flasker o.l., at I skal rengøre køleskab, service, køkkenbord, køleskab, møbler, gulv etc.  

Da vi nogle få gange har haft dårlige erfaringer med udlån af vores lokaler, har vi besluttet at lokalerne kun kan udlånes til nuværende eller forhenværende forældre, som så er ansvarlige for at lokalerne bliver afleveret i pæn stand. 

Hvis I låner opsamleren så husk; 

Det eneste der må fjernes fra det bagerste rum er borde og stole. 

I må ikke lukke legetøjsskuret op. Det er ikke vores legetøj.  Husk at låse porten efter jer. 

UDMELDELSE 

Udmeldelse af børnehaven skal ske med 1 måneds varsel fra den 1. eller den

 1. i en måned. Udmeldingsblanketter fås på borger.dk og forældrene sender selv udmeldelsen til pladsanvisningen.

UGEN DER GIK

Vi bestræber os på at informere om ugens aktiviteter og sjove historier, via Aula sidst på ugen

Åbningstider: 7.00-17.00 alle dage  

ÅRETS GANG  

Januar  

Vinteraktiviteter  

Februar           

Vinteraktiviteter 

Fastelavnsværksteder 

Fastelavnsfest 

Marts   

Vinteraktiviteter 

Kammeratlighedsdag 

Slikkonkurrence 

Hygiejneuge/ Dr. Håndvask 

April             

Forårsaktiviteter

Arbejdslørdag                          

  

Maj              

Indkøring af nye børn og voksne 

Sæsonen for ugeplaner slutter d. 1.juni 

Juni       

Evt. indkøring af nye børn og forældre  

Sommerlal, det vil bl.a. sige ingen faste børnegrupper 

Juli                   

Evt. indkøring af nye børn og forældre 

Sommerlal  

Vi har lukket uge 29-30-31

August             

Evt. indkøring af nye børn og forældre 

Start på ugeplaner   

September 

Sensommerfest 

Start af kunstprojekter gruppevis                   

Oktober           

Toilethygiejnekampagne i uge 41 

Efterårsferie og lalleuge 

Maries pølsegilde (Besøg af ”gamle” børn)

”Bag for en sag”

Kunstprojekt gruppevis 

Kammeratlighedsdag 

Slikkonkurrence   

November   

Fernisering af kunstprojekt 

Forberedelse af julekalender 

December 

Julekalender  

Juleværksteder  

Jule tam-tam  

Julefrokost for børn 

Indkøringssamtaler for nye børn afvikles senest 3 måneder efter børnehavestart.

Herudover afholdes der forældre-samtaler og gruppeforældre-møde en gang om året hvilket vil blive udmeldt i god tid forinden.